วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร พรรคทางเลือกใหม่ ปักธงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
         มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566  ที่สำนักงานตัวแทนประจำจังหวัดมุกดาหาร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  นายราเชน ตะกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร  2  ราย  ประกอบด้วย  เขต 1 นาย ทรงเกียรติ์  รัตน์ภูมินทร์  (ครูเก๊ก)   เขต 2  นายชินกร ขวัญเมือง  โดยมีสมาชิกของพรรคทางเลือกใหม่ ตลอดจนชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองแคน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย                นายราเชน  ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่  ได้กล่าวว่า  วันนี้ได้มาประชุมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคทางเลือกใหม่ ที่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากระยะเวลาอีกไม่นานก็จะมีฤดูกาลการเลือกตั้งที่จะครบวาระ หากมีการยุบสภา พรรคทางเลือกใหม่ ได้เตรียมความพร้อมจะส่งผู้สมัคร ภาคอีสาน ด้วยกติกาใหม่   ส่วนในของจังหวัดมุกดาหาร ทางพรรคทางเลือกใหม่  ได้มีมติเห็นชอบเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร  2  ราย    ประกอบด้วย เขต 1 นายทรงเกียรติ รัตณะภูมิน  หรือ ครูเก๋ก   เขต 2 นายทินกร ขวัญเมือง เพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวจังหวัดมุกดาหาร   ให้กับพรรคทางเลือกใหม่ ครอบครัวละ 1 เสียง           
                   ส่วนภาคอีสาน พรรคทางเลือกใหม่ จะส่งลงสมัครประมาณ 120 เขต  จาก 132 เขต  โดยทางพรรคจะพยายามส่งให้ครบ  ก็คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.เขต จำนวน 5 ท่าน   พรรคทางเลือกใหม่ เป็นพรรคจิตอาสาทางการเมือง  จึงไม่หวั่นไวในการซื้อเสียง  กล้าคิด กล้านำ ทำจริง  ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประชาชนเท่านั้น


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว
 

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ