วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ตร. เปิดโครงการ RTP Cyber Village ติวเข้มการใช้โซเชียลฯ เสริมเขี้ยวเล็บงานป้องกันอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตำรวจชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ RTP Cyber Village รุ่นที่ 2 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากตำรวจภูธรภาค 4,6,7,8 และ 9 ประกอบด้วย รอง ผบก.ทุก บก./ภ.จว. หน่วยละ 1 นายเป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ด้านตำรวจชุมชน บก./ภ.จว.ละ 5 นาย โดยมี รอง ผบช. บช.ละ 1 นาย เป็นผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 306 นาย โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา เสนอแนะ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะให้แก้ไข ร่วมกันพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบตั้งรับรูปแบบเดิมที่ตำรวจรับแจ้งเหตุแล้วเข้าไประงับเหตุ มาเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกเข้าถึงชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในชุมชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลง ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไข

สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย แต่ตำรวจก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชน และสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำโครงการตำรวจชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ Cyber Village 1,483 สถานีตำรวจทั่วประเทศ 7,403 หมู่บ้าน ประชาชนเข้าร่วม 4,408,321 คน จำนวน 1,572,558 ครัวเรือน โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น ไลน์, คลับเฮาส์, เฟซบุ๊ก และติ๊กต๊อก เป็นต้น ทำให้เข้าถึงประชาชนได้เป็นจำนวนมาก และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต., เทศบาล และฝ่ายปกครอง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา เสนอแนะ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะให้แก้ไข ร่วมกันพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบตั้งรับรูปแบบเดิม จากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุแล้วเข้าไประงับเหตุ มาเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกเข้าถึงชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในชุมชน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลง ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไข ยกตัวอย่างปัญหาของชุมชนหนึ่งคือเรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบ แต่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในชุมชน จนถึงการทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายต่อชีวิต และร่างกาย 

ตำรวจ และชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการจัดระเบียบให้เรียบร้อย เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ สามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นยังมีปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ อีกเป็นต้น สำหรับการดำเนินโครงการฝึกอบรมปี 2566 ที่ รร.นรต. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ให้เกียรติมาเป็นประธาน และบรรยายในหัวข้อนโยบายตำรวจชุมชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. มาเป็นวิทยาทานให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองรุ่น จำนวนกว่า 595 นาย นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial 
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ