วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สโมสรโรตารี่หัวหินส่งมอบอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เวลา 10.30 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 66 ที่ รร.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.พัทธมน พันธ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารี่หัวหิน นายมนู ธารพิพิธชัย นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง น.ส.ลิษา อึ้งเห่ง อดีตนายกฯ และคณะกรรมการสมาชิก ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนมูลค่า 170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) ให้กับ นายชวลิต เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ และ นายภาสกร พรหมวิหาร ผ.อ. รร.ฯและคณะครู ทั้งนี้เพื่อให้อาคารดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์แก่เด็กๆนักเรียนจำนวน 84 คน
นอกจากนั้นยังนำอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่านเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ
สำหรับกิจกรรมของสโมสรโรตารี่หัวหินนั้นในแต่ละปีการบริหารของนายกก็จะออกทำกิจกรรมให้กับ โรงเรียน สร้างห้องน้ำ ถังน้ำดื่ม สร้างห้องสมุด รวมทั้งสร้างที่พักริมทางถนนให้กับโรงเรียนและประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของโรตารี่สากลที่ได้กำหนดลงมา.
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ