วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"บิ๊กหยิม นายกสมาคมชาวเพชรบุรี" มอบทุนการศึกษา 71 ทุน เป็นเงิน 533,000 บาท ให้กับบุตรหลานชาวเพชรบุรี 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ที่ สมาคมชาวเพชรบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 
นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษา สาขาการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข มอบให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 71 ทุน รวมเป็นเงิน 533,000 บาท  

    โดยนายยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมอบทุนการศึกษาบุตรธิดา ที่เป็นบุตรหลานที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางสมาคมชาวเพชรบุรี โดยคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าต้องช่วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานชาวเพชรบุรี ที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ศึกษาต่อไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อต่อไปในภายภาคหน้าจะได้มีหน้าที่การงานทำที่มั่นคง สร้างฐานะตนเองและครอบครัวให้อยู่สุขสบาย การมอบทุนการศึกษาของสมาคมชาวเพชรบุรี ได้จัดขึ้นทุกปี โดยพิจารณาความเหมาะสมจากเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

   ทั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลานที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความมานะอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนให้จบในระดับสูงต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้สมาคมชาวเพชรบุรีได้ถือปฏิบัติตลอดมา

และเวลา 15.00 น. นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมแถลงกิจกรรมและผลงานในรอบปี การบริหารสมาคมชาวเพชรบุรี ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ด้วย./

#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ