วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

>>>>  ป.ป.ช. พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำบึงสรรพคุณ
 >>>> เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำบึงสรรพคุณ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมีตัวแทนจากกรมการทหารช่าง ชี้แจงรายละเอียดการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำ บริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของบึงสรรพคุณ และมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรร่วมสังเกตการณ์ 

>>>>  สืบเนื่องจากประเด็นการถูกร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างแก้มลิงบึงสรรพคุณของหน่วยงานกรมการทหารช่างว่ามีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 และเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรได้เฝ้าสังเกตการณ์การก่อสร้างดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565  ในครั้งแรกได้รับการชี้แจงจากทางกรมการทหารช่างถึงประเด็นการก่อสร้างดังกล่าวนั้น กรมการทหารช่างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง และได้มีการส่งมอบให้ทางโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร บริหารจัดการต่อไปแล้วตามอำนาจหน้าที่ แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพของโครงการแล้วรับว่ามีส่วนที่ไม่เรียบร้อยจริง ประกอบกับปัญหาน้ำหลากทำให้โครงสร้างเกิดการชำรุด กรมการทหารช่างจึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เสียหายบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออก และรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ทราบเป็นระยะ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว โดยในขณะนี้โครงการยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรก่อน เป็นเวลา 2 ปี และจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับมอบไปบริหารจัดการต่อไป<<<<
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ