วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก" จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" (Integrative Management for New Era Security) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ วิทยาลัยการทัพบก  นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.)ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" รุ่นที่ 2 (สว.ทบ.2) โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตรีฉกาจ ขันตี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" รุ่นที่ 2 ดังกล่าวนี้ มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้การพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาตนเองและบริหารองค์กร 
    
ซึ่งพิธีเปิดหลักสูตรฯ ในการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 7 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ