วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อง บริษัททัวร์รายใหญ่ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับ บริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท
     จากกรณี ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย จำนวนกว่า 10 ราย ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ บริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์ รายย่อย  สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย (Retail) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือ กับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่ รายหนึ่ง (Wholesale) ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย ส่งผลให้บริษัททัวร์รายย่อย ต้องรับผิดชอบจัดทัวร์ขึ้นใหม่หรือคืนค่าทัวร์ให้แก่ลูกค้า สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท นั้น
     ในกรณีดังกล่าวนี้ นายจาตุรนตั ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งให้ บริษัททัวร์รายใหญ่ดังกล่าว เข้าพบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำใดที่ผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มาพบตามคำสั่ง จะมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหากพบว่ามีการกระทำใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามมาตรา 24 กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท กรมการท่องเที่ยวขอเรียนว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว จากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ                   อย่างไรก็ดี จากลักษณะปัญหานี้ กรมการท่องเที่ยวจะหาแนวทางป้องกัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหรือมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ