วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน ทล.2259 หลังชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
>>>> เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัย ITA ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบเบาะแสการทุจริตทางสื่อโซเชียลมีเดีย เรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอนเสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่างกม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน งบประมาณกว่า 49 ล้านบาท ประชาชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และงานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ทำให้น้ำขัง ไม่มีทางระบายน้ำที่สมบูรณ์ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้ เป็นอย่างมาก

>>>>สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณเขตก่อสร้างพบว่ามีการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจริง และยังไม่พบผู้รับจ้างที่จะมาดำเนินการแต่อย่างใด รวมทั้งมีฝาท่อระบายน้ำแตกหักเสียหายจริง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะติดตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เข้ามาแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์โครงการให้เร็วที่สุด ต่อไป
 
*******************
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ