วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด และการออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
     จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ พบปะเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีกิจกรมให้บริการที่หลากหลาย เช่น การมอบยาพระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. การออกเยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุในพื้นที่ การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ การมอบจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การมอบพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ 
     นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น การให้บริการทางการแพทย์โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. การส่งเสริมอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"เดอะป้อม สุวรรณ บัวโรย" เปิดบริษัท ไดมอนด์ ฟิล์ม ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์จากชีวิตจริง "215 DAYS นรกข้ามแดน" ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ