วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ ชมรมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยดร.พิเชษฐ รุ่งสว่าง ประธานชมรมบัณฑิต สมธ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นางพิงพิศ ศูนย์กลาง รองประธานชมรมบัณฑิต สมธ.ราชบุรี นำคณะชมรมบัณฑิต สมธ.ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนและเครือข่ายปฎิบัติการ สมธ.ในเขตพื้นที่ศูนย์วิทย บริการและชุมชนสัมพันธ์ สมธ.กาญจนบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีตัวแทนบัณฑิตทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย(กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี-เพชรบุรี)เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแนวทางวิถีชีวิตชุมชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานเป็นที่รู้จักต่อการเรียนรู้และการสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติการชมทำน้ำตาลสดและขนมตาลจากจากต้นตาลโตนดที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่ิอของชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ได้สืบสานการทอผ้าเสริมสร้างรายได้พร้อมนั่งรถอีแต๋นชมทิวทัศน์สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนแห่งนี้ อาจารย์วิรัช อธิรัตนปัญญา และนายธวัช ศรีฟุ้งเกียรติ ร่วมกิจกรรม / ที่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุนี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ