วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  พรรคภูมิใจไทยจัดทำไพรมารีโหวต
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566  ณ  ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย  จังหวัดมุกดาหาร  บ้านเลขที่  222  หมู่ที่  10 ตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร  ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดมุกดาหาร  จัดประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย  เพื่อแสดงความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดมุกดาหาร  แบบแบ่งเขตและผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย (primary vote) ซึ่งมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขต เลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ  ผลปรากฏว่า  ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร เขต 1 นายสุเทพย์  เซียสกุล  ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร เขต 2  นายอภิพัศพงศ์  พัฒนาเดชาสกุล (บิ๊กบอส )แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ตามเอกสาร  ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามระเบียบ   ในการทำไพรมารีโหวต เป็นเพียงขั้นตอนในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองเท่านั้น กล่าวคือการส่งผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยสาขาพรรคประจำจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกส่งตัวแทนทั้งระบบ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และการสรรหาขั้นสุดท้ายก็คือสมาชิกพรรคจะประชุมเพื่อลงคะแนนว่าผู้ใดเหมาะสม แล้วส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบ  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนที่จะไปสมัครว่าที่ ส.ส.เขต  ซึ่งจะมีการรับสมัครในวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ส่วนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีขึ้นในวันที่  14 พฤษภาคม 2566

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ