วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565
            วันที่ 26 มีนาคม ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566  โดยมีนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้
          โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ  จึงจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 142 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผู้สำเร็จการศึกษา 195 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 337 คนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดทำการสอนและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรม  สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม มีการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและมีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ