วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กระผมนายเอนก ธรรมใจ ขออาสารับใช้ประชาชน เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคไทยสร้างไทย
 ซึ่งมีพื้นที่ 5 อำเภอ 1 อำเภอท่าปลา 2 อำเภอทองแสนขัน 3 อำเภอน้ำปาด 4 อำเภอฟากท่า 5 อำเภอบ้านโคก 6 อำเภอพิชัย เฉพาะเขต ( ตำบลนาอิน ตำบลนายาง ) ...เข้าถึง พึ่งได้คบง่าย ไม่ถือตัว... 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยนายเอนก ธรรมใจ ที่อยู่ 8 หมู่ 7 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 จำนวน 1 ชุดตามวันและเวลาที่ปรากฏ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ