วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า) นายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต
 ร่วมกับชมรม STRONG ฯ กำแพงเพชร และชมรม STRONG อำเภอคลองลาน ลงพื้นที่ กรณีการก่อสร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ โดยได้รับเรื่องร้องเรียน จากเครือข่ายภาคประชาชน ผลจากการลงพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น : กพ.ถ 28 - 011 สายมอเศรษฐี 1 - บ้านคลองใหญ่ใต้ หมู่ที่ 10 บ้านมอเศรษฐี ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
งบประมาณ 3,940,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.คลองน้ำไหล

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน มีรอยแตกตามพื้นถนนบางจุด แต่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรูปแบบถนน ว่าเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีการสุ่มนำพื้นถนนเพื่อไปตรวจสอบวัสดุว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ เรียบร้อย หรือมีความสุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนการตรวจรับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ถนนจะชำรุดก่อนเวลาอันควร ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ