วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

                                                                                                                                                                                                                                    
ผู้แทนศุลกากรเยอรมันนี เข้าเยี่ยมคารวะลปส
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักสืบสวนศุลกากรเยอรมัน (ZKA) และกระทรวงการคลังเยอรมนี นำโดยนางอันเน็ทเธ่ บลินด์ (Annette Blind) ผู้อำนวยการ Section A2 สำนักสืบสวนศุลกากรเยอรมัน (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) นางบาร์บาร่า นอยเฮ้าส์ (Barbara Neuhaus) ที่ปรึกษาศุลกากรระดับอาวุโส (Head of Unit A21) สำนักสืบสวนศุลกากรเยอรมัน (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) นายเยอร์ก โวล์ฟ (Joerg Wolf) ผู้อำนวยการ (Deputy Head Division III B2) กระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐ (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) และนายโทมัส รัปป์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ZKA ประจำประเทศไทย โดยในส่วนของประเทศไทย มีคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด นางสาวศรีตระกูล เวลาดี ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมให้การต้อนรับในโอกาส
ที่คณะผู้แทน ZKA เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยรวมถึงหารือข้อราชการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวขอบคุณคณะผู้แทน ZKA ที่เข้าเยี่ยมคารวะ รวมถึงขอบคุณนายโทมัส รัปป์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศุลกากรเยอรมัน สำนักสืบสวนศุลกากรเยอรมัน (ZKA) ประจำประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นอย่างดี ทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดที่ทาง ZKA ตรวจยึดได้ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ของงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งยังแสดงความยินดีหาก ZKA จะร่วมดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อให้สามารถดำเนินการจับกุมได้ประสบผลสำเร็จ พร้อมได้แนะนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ ZKA ได้รู้จักเพื่อการประสานงานต่อไป

จากนั้น นางอันเน็ทเธ่ บลินด์ได้กล่าวว่า ZKA ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ZKA ประจำประเทศไทยเพื่อให้ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างใกล้ชิด ทั้งยังได้ขอบคุณที่สำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไว้วางใจใน ZKA นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มว่าการเดินทางมาหารือข้อราชการยังเป็นการประเมินผลการทำงานและการปรับปรุงการทำงานของ ZKA ให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

หลังจากการเยี่ยมคารวะ คณะผู้แทน ZKA ได้หารือข้อราชการกับสำนักปราบปรามยาสเพติดเกี่ยวกับการประเมินผล
การดำเนินการของ ZKA ประจำประเทศไทย การหารือรูปแบบการทำงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล และการปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานการทำงานของโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (License Plate Recognition: LPR) การประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. และการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดพร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"แรมโบ้"ฟาด นายกฯสมาคมไก่ หลับตาพูด สวนทางความจริง คนไทยตาสว่างแล้ว แต่นายกฯ สมาคมไปอยู่ไหนมา ถึงตามืดบอดจนมองไม่เห็นผลงานรัฐบาล ร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ