วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10:09 น. ที่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งได้รับการยกระดับคุณภาพเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี” 
ทางโรงเรียนจึงต้องการงบประมาณในการถมดินและปรับปรุงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพัก โดยได้ยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 2,082,508.75 บาท

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ