วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผ่านแล้ว ! ช่วยเกษตรกรสวนยาง ! “จุรินทร์-เฉลิมชัย” จับมือดัน “ประกันรายได้ยางพาราปี 4” ผ่าน ครม.วันนี้ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดกว่า 18 ล้านไร่ 
(28 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอที่ประชุมอนุมัติแล้ววันนี้ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน ซึ่งปีนี้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18.18 ล้านไร่  ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งดำเนินการการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว

นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการคู่ขนานสนับสนุนสินเชื่อ หรือเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราด้วย อย่างไรก็ตามการอนุมัติครั้งนี้เป็นไปตาม มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,643   ล้านบาท เห็นชอบกรอบวงเงิน 7,566 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน จำนวน 7,421 ล้านบาท และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และปีถัดๆไปตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อรัฐบาลชำระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจำนวน กว่า 8 ล้านบาท และชดเชยต้นทุนทางการเงินของธนาคารประจำไตรมาส บวก 1 (ปัจจุบันอัตราต้นทุนเงินธนาคารประจำไตรมาสเท่ากับ 0.85) ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 137 ล้านบาท ปีละ 1,600 ล้านบาท ยกเว้นปีที่ 5 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด เห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการ จำนวน 77 ล้านบาท โดยให้การยางฯเสนอขอรับจัดสรรจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2566

"เท่ากับว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเดินหน้าปีที่ 4 ครอบคลุมตลอดปี 2566 แม้ว่าจะมีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้งและหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ตามการดำเนินโครงการจะต้องดำเนินให้สิ้นสุดระยะ 4 หรือปีที่ 4 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันนี้ ดังนั้นจากการติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรีและมีเกษตรกรติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะโครงการประกันรายได้ยางพารา จึงเป็นพืชชนิดสุดท้ายของประกันรายได้ ผ่านประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนพืชชนิดอื่นทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ได้ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้หมดแล้ว จึงขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและโดยเฉพาะนายจุรินทร์กับนายเฉลิมชัย ที่ผลักดันให้เกษตรกรด้วยความรับผิดชอบต่อโครงการและถือว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่บรรจุไว้ในรัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ทุกชนิดพืชที่อยู่ในโครงการเราช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้ชดเชยส่วนต่างให้ได้ร่วม 8 ล้านครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีสมาชิกสี่คนก็เท่ากับช่วยราษฎรได้กว่า 32 ล้านคนมาตลอดอายุรัฐบาลนี้" ดร.มัลลิกา กล่าว 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Twitter : twitter.com/democratTH
Instagram : instagram.com/democratparty.th
YouTube : youtube.com/@DemocratPartyTH
Tiktok : tiktok.com/@democratth

#สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ #ทำได้ไวทำได้จริง #พรรคประชาธิปัตย์ #DemocratPartyTH 

-----------------
ผลิตสื่อโดย พรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ