วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ลำปาง อัญเชิญอัฐิธาตุ และฉลองอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22 วัดเชตวัน
วันนี้ (25 มี.ค.2566) เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และฉลองอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22 วัดเชตวัน อำเภอเมืองลำปาง 

ทั้งนี้ สำหรับพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และฉลองอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประกอบด้วยรถบุศบกและขบวนรถม้าจำนวน 10 คัน เคลื่อนขบวนจากห้าแยกหอนาฬิกา สู่สถานที่ประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22 วัดเชตวัน

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสนา ทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มั่นคง และเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นสถาบันที่มุ่งสอนให้ผู้คนรู้จักทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและทุกศาสนา ปัจจุบันมีสาขาถึงกว่า 310 สาขาทั่วประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระพรหมมงคลญาณ  (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยอัฐธาตุของสมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้มอบแก่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลำปาง - กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ