วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
 วันนี้ (24 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และจากหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงาน พมจ.เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเชียงราย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 100 คน 
 แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเกิดการบาดเจ็บ เกิดความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว บางส่วนนอนติดเตียง บางส่วนสามารถฟื้นฟูจนกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งส่งเสริมให้กับมาช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบอาชีพกลับมาเข้าสังคมได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 
ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่มีมูลค่าสูง โดยเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละราย จึงได้จัดมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ดูแลและผู้พิการพร้อมร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจราจร รวมถึงกิจกรรม “ส่วนราชการใส่ใจคนพิการ” การแสดงตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ความรู้และความสำคัญของ พ.ร.บ.รถยนต์ อีกด้วย
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ