วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เพชรบูรณ์
วันสตรี สากล   (8  มีนาคม 2566 )
นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นาย อำเภอ บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ ประธาน เปิดงาน
 น. ส.  ไพรินทร์  พุ่มมาลา นายก อบต. ซับไม้แดง  ประธาน สตรี อำเภอ บึงสามพัน น.ส. สุพัตรพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายก เทศบาล ต.ซับสมอทอด กลุ่มบราสโรบ บึงสามพัน และแขกผู้มีเกีรยติ กลุ่มสตรี ทุกตำบลในเขต อ. บึงสามพัน ร่วม วิ่งการกุศลเพื่อให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ
        ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอ บึงสามพัน
จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล # แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ