วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เพชรบูรณ์
วันสตรี สากล   (8  มีนาคม 2566 )
นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นาย อำเภอ บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ ประธาน เปิดงาน
 น. ส.  ไพรินทร์  พุ่มมาลา นายก อบต. ซับไม้แดง  ประธาน สตรี อำเภอ บึงสามพัน น.ส. สุพัตรพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายก เทศบาล ต.ซับสมอทอด กลุ่มบราสโรบ บึงสามพัน และแขกผู้มีเกีรยติ กลุ่มสตรี ทุกตำบลในเขต อ. บึงสามพัน ร่วม วิ่งการกุศลเพื่อให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ
        ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอ บึงสามพัน
จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล # แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ