วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2566 
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566
เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2566 
โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้ 
-ผลการจับกุมคดีสำคัญและคดีน่าสนใจ ประจำเดือน มีนาคม 2566
-การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่
-การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล 
-แนวโน้มปัญหาด้านความมั่นคงฯ ในพื้นที่
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

มุกดาหาร แม่ค้าตลาดอินโดจีน เฮ หลังได้งบประมาณมาสร้างต่อ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ