วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
วันนี้ (29 มี.ค.66) ที่อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ (SMES,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,OTOP,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกล่าวว่า การใช้พลังงานในการผลิตสำหรับผู้ประกอบการนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาด้านราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
นายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,OTOP,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถประยุกต์และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้พลังงานที่มีต้นทุนสูง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส LPG เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการผลิตมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรมของตนแล้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรียังได้นำเสนอช่องทางในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำเทโนโลยีพลังงานทดแทนไปปรับใช้ในกิจการของตนเอง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ