วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร ชาวบ้านป่งแดงกว่า 30 คน วอนภาครัฐช่วยมาแก้ไขลำห้วยจงอาง       
      มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2566  ชาวบ้านป่งแดง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมตัวกันกว่า 30 คน วอนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมฟื้นฟูบริเวณรอบห้วยจงอางให้กลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมภายหลังเมื่อปี 2563 ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11อุบลราชธานีเข้ามาขุดลอกช่องระบายน้ำผ่านไปกว่า 3 ปีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
    นายสมหมาย คำลือ อายุ 60 ปีบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแลและซ่อมแซมปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ ห้วยจงอาง ที่เจอสภาวะน้ำท่วมที่นาจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นเวลากว่า 3 ปี  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสมหมาย คำลือ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาความสำคัญของราษฎรพื้นที่บริเวณรอบห้วยจงอาง ที่เจอสภาวะน้ำท่วมที่นาจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ เนื่องจากบริเวณสปิลเวย์ปล่อยน้ำท้ายลำห้วยสูงเกินไป จึงไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทำให้น้ำเอ่อท่วมที่นาของราษฎรบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ ทางชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ยินยอมให้ทางเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮเข้ามาทำการขุดลอกดิน เปิดช่องทางระบายน้ำ ให้มีสภาพต่ำกว่า สปิลเวย์ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ไร่นาชาวบ้านได้ไหล่ผ่านอย่างสะดวก และผ่านไปกว่า 3 ปี แล้ว สภาพของพื้นที่บริเวณรอบห้วยจงอาง มีสภาพพังเสียหาย เพราะถูกน้ำกัดแซะ เสียหายอย่างหนักไปกว่าเดิม แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน แต่กลับมาเพิ่มปัญหาให้ชาวบ้านเสียอีก จึงอยากจะวอนขอความเห็นใจหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงช่วยเข้ามาแก้ไขปรับปรุงให้ชาวบ้านเหมือนเดิม เคยทำหนังสื่อไปยื่นให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารแล้ว แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น 
      นายเลิศ บุญเรืองนาม ชาวบ้านป่งเเดง กล่าวว่าสำหรับห้วยจงอาง โดยปกติน้ำจะต้องมีกักเก็บในลำห้วยแต่ภายหลังกลับไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะต้องอาศัยน้ำในการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ให้ด้วย เพื่อที่จะให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในสภาพปกติ


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ