วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทบ.37 ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
************************
เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66
 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คุณสุมาลี  พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37, ข้าราชการและครอบครัว มทบ.37 และหน่วยในพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมประกอบพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อสืบสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบแผนปฏิบัติสืบต่อไป ในการนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์วัดเม็งรายมหาราช อันมี พระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช ณ ศาลาหอฉันและอุโบสถ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.ชร.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ