วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดงานและมอบนโยบาย "จังหวัดกระบี่ ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด" 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย "จังหวัดกระบี่ ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด" เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2564 - 2570 ไปใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ซึ่งประธานได้เน้นย้ำการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแผน แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2564 - 2570โดยยึดถือการปฏิบัติตาม “มาตราการหลักการ 2P2R” คือ 
1.การป้องกัน (Prevention)
2.การเตรียมพร้อม (Preparation)
3.การรับมือ (Response)
4.การฟื้นฟู (Recovery).
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📌 ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ CDC “น้ำแร่เพื่อความมั่นคงชุมชน แต่ไม่เคยได้ใช้ ปี 64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ