วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566  
วันนี้23  มีนาคม 2566 เวลา13:30น.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและรับทราบการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
โดยมีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2562  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ