วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา-โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยนายกรัฐมนตรีวเข้ากราบสักการะพระประธาน นมัสการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระเจดีย์ชัยมงคล สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา และการจัดแสดงเครื่องทองอยุธยาและพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานเพื่อเตรียมการบูรณะ ณ วิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนมารอคอยต้อนรับ
ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่วัดใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง โดยนายกรัฐมนตรีจะกราบสักการะพระประธาน และนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหม่หญ้าไทร ก่อนไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อการบริหารจัดการน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา อันจะช่วยลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับ
“จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมเชื่อมโยงพื้นที่ของจังหวัดเข้ากับกลุ่มจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศ รองรับการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ทั้งจากกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ‘อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ น่าเรียนรู้ น่าอยู่ น่าลงทุน’ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมเดินหน้าตรวจติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และเร่งแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ