วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร - พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
     นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร - พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เข้าร่วมประชุม
     ตามที่คณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ปี พ.ศ.2543 - 2547) จากโครงการฝายร้อยเอ็ด และโครงการฝายยโสธร - พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจสอบข้อมูลและได้ดำเนินการประกาศรายชื่อและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร้องคัดค้าน เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาประกาศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
     คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ โดยได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลรายชื่อและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ แบ่งเป็น  กรณีผู้ร้องเรียนได้มาลงนามรับทราบข้อมูล จำนวน 746 ราย
 และกรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้มาลงนามรับทราบข้อมูลของตนเอง จำนวน 11 ราย
     ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รายงานข้อมูลรายชื่อและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร - พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย ทราบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ยังขาดความสมบูรณ์ด้านเอกสารและจุดที่ตั้ง จำนวน 85 ราย คณะทำงานฯ จะได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ โดยเร่งด่วนต่อไป   
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ