วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 เป็นประธานประชุมการจัดการภัยกรณีซีเซียม-137 เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ ของส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน และอื่นๆ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ เช่น ร่างแผนการขจัดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกฎหมาย สังคมและการรับรู้ของชุมชน แนวทางการจัดการวัสดุปนเปื้อน การฟื้นฟูในมิติต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมด้วย
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ