วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

สภ.เมืองสุพรรณบุรี
     เรียน ผู้บังคับบัญชา
   วันอังคารที่ ๒๘ มี.ค .พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.
     ■พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร
ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
    ◾️พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
    ◾️พ.ต.ต.ณรงค์ เครืออยู่ สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 
    ◾️ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร่วมกับ

 ▪️นายวิรัตน์ คำหอมกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
 ▪️กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑-๙ ตำบลบ้านโพธิ์
  ดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ 

◾️ขั้นเตรียมการ
      ✎ ประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือ ของตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
    
     ◾️ณ วัดประชุมชน หมู่ที่ ๕ และหมู่๖ ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
          ▪️จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ