วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด ประกวดธงผะเหวด เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ปี 2566
เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 
       วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณลานหน้าหอโหวด 101 มีการจัดการประกวดธงผะเหวด หรือธงอีสาน เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อส่งเสริมการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณกรรมการ ร่วมตัดสิน ตลอดจนมีพี่น้องประชาชนร่วมชมความสวยงามของธงผะเหวด อย่างคับคั่ง

       โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ธงผะเหวดประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้เทคนิคการทอมือวิธีแบบเก็บขิด ลวดลายจะแสดงถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ 2.ธงผะเหวดประเภทประยุกต์ จะต้องเป็นธงผะเหวดที่ทอใหม่ วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ลูกปัด หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม เทคนิคการทอ ถัก ปัก ส่วนลวดลายเน้นเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชิงเงินรางวัล ประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท และประเภทประยุกต์ รางวัลที่ 1 เงินสด 4,000 บาท 
       ทั้งนี้ ผลการประกวดธงผะเหวด ปี 2566 รางวัลชนะเลิศประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ได้แก่ อันดับหนึ่ง อำเภออาจสามารถ , อันดับสอง อำเภอพนมไพร, อันดับสาม อำเภอพนมไพร, และรางวัลชมเชยเป็นของอำเภอจังหาร ส่วนประเภทประยุกต์รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอพนมไพร อันดับสอง อำเภอโพนทอง อันดับสาม อำเภออาจสามารถ รางวัลชมเชยเป็นของ อำเภอเชียงขวัญและอำเภอจังหาร
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
 ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ