วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทโลก 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา ๖ มีนาคม ๒๕๖๖
> เวลา ๗.๐๐ น ตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดพิชัย บึงกุ่ม กทม 
- ให้โอวาทธรรม โดยพระครูวรกิจจานุกูล วัดพิชัย
เวลา ๙.๐๐ น. ไหว้พระสวดมนต์ เวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ
> เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๑.๐๐  น. ธรรมวิเคราะห์ โดยหลวงพ่อศุภกิจ  ปภสฺสโร 
มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
>เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.
เสวนา "มาฆะบูชา สามัคคีสงฆ์  สถานะการณ์พระพุทธศาสนาของไทย"  
โดยนายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง  ประธานองค์การศาสนาพุทธโลก  ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว  คุณธนภัทร  คุ้มธนกิจ
และคุณ ส.เสภานุรักษ์
 ๑๖.๓๐ -๑๗.๐๐  น.  
คีตะธรรม  พุทธเสภา  โดย ส. เสภานุรักษ์ 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์  เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ  เจริญจิตภาวนา
 มีอาหาร น้ำดื่ม บริการตลอดงาน
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ