วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม และหารือพร้อมกันร่วมแข่งขันกีฬา(เปตอง)และแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเมืองสองฝั่งโขงกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรียน ผู้บังคับบัญชา
          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น.เป็นต้นไปนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองหัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระหว่างเมืองสองฝั่งโขง พร้อมทั้งร่วมแข่งขันกีฬา(เปตอง) และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีร่วมกัน และดูวิถึชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่คล้ายๆกับอำเภอเมืองหนองคาย โดยมีท่านบุญเพ็ง สีนะวงพอน เจ้าเมืองหาดซายฟอง พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมประชุมหารือฯ ซึ่งมีวาระการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองสองฝั่งโขง
 ดังนี้
     1.เวลา 09.30 - 11.00น.ประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองสองฝั่งโขงตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity) ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยน ดังนี้
       1.1.การรักษาความสงบเรียบร้อยสองฝั่งโขงร่วมกันโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริมฝั่งโขงได้ทราบแนวทางปฎิบัติร่วมกัน
      1.2.หารือการลดการเผาเพื่อลดมลพิษจาก PM 2.5 ของประชาชนสองเมืองฝั่งโขงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และปฎิบัติร่วมกัน
      1.3.การแก้ไขปัญหาของกลิ่นจากโรงงานริมแม่น้ำโขง
      1.4.การหารือเปิดด่านประเพณีร่วมกันซึ่งได้เตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายแล้ว
      1.5.การหารือการปลูกต้นไม้ที่เป็นดอกเพื่อเพิ่มความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงและเพิ่มสิ่งแวดล้อม
      1.6.การเชิญชวนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     2.เวลา 11.00น.- 12.30น.แข่งขันกีฬา(เปตอง)เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี จำนวน 3 ทีม
      3.เวลา 12.45 - 16.30น.ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของสองเมืองฝั่งโขงซึ่งอำเภอเมืองหนองคาย ได้นำหมอลำกลอนมาร่วมแสดง ส่วนเมืองหาดซายฟอง ได้เต้นบาสโลบ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนตามประเพณีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและมีความรักความผูกพันระหว่างสองเมืองริมฝั่งโขง และรำวงร่วมกันของทั้งสองเมือง ณ สวนวัฒนธรรมเชียงควน เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อยู่ริมฝั่งโขง)ซึ่งมีส่วนที่คล้ายๆกับศาลาแก้วกู่ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากจีน ,เกาหลี มาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สมาคมเครือข่ายผู้สืบข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ