วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม และหารือพร้อมกันร่วมแข่งขันกีฬา(เปตอง)และแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเมืองสองฝั่งโขงกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรียน ผู้บังคับบัญชา
          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น.เป็นต้นไปนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองหัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระหว่างเมืองสองฝั่งโขง พร้อมทั้งร่วมแข่งขันกีฬา(เปตอง) และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีร่วมกัน และดูวิถึชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่คล้ายๆกับอำเภอเมืองหนองคาย โดยมีท่านบุญเพ็ง สีนะวงพอน เจ้าเมืองหาดซายฟอง พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมประชุมหารือฯ ซึ่งมีวาระการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองสองฝั่งโขง
 ดังนี้
     1.เวลา 09.30 - 11.00น.ประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองสองฝั่งโขงตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity) ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยน ดังนี้
       1.1.การรักษาความสงบเรียบร้อยสองฝั่งโขงร่วมกันโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริมฝั่งโขงได้ทราบแนวทางปฎิบัติร่วมกัน
      1.2.หารือการลดการเผาเพื่อลดมลพิษจาก PM 2.5 ของประชาชนสองเมืองฝั่งโขงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และปฎิบัติร่วมกัน
      1.3.การแก้ไขปัญหาของกลิ่นจากโรงงานริมแม่น้ำโขง
      1.4.การหารือเปิดด่านประเพณีร่วมกันซึ่งได้เตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายแล้ว
      1.5.การหารือการปลูกต้นไม้ที่เป็นดอกเพื่อเพิ่มความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงและเพิ่มสิ่งแวดล้อม
      1.6.การเชิญชวนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     2.เวลา 11.00น.- 12.30น.แข่งขันกีฬา(เปตอง)เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี จำนวน 3 ทีม
      3.เวลา 12.45 - 16.30น.ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของสองเมืองฝั่งโขงซึ่งอำเภอเมืองหนองคาย ได้นำหมอลำกลอนมาร่วมแสดง ส่วนเมืองหาดซายฟอง ได้เต้นบาสโลบ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนตามประเพณีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและมีความรักความผูกพันระหว่างสองเมืองริมฝั่งโขง และรำวงร่วมกันของทั้งสองเมือง ณ สวนวัฒนธรรมเชียงควน เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อยู่ริมฝั่งโขง)ซึ่งมีส่วนที่คล้ายๆกับศาลาแก้วกู่ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากจีน ,เกาหลี มาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สมาคมเครือข่ายผู้สืบข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ