วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.นครพนม ร่วม STRONG เก็บข้อมูลเทศบาลเมืองฯ กรณีผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน
         เมื่อวานนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้มีเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนมร่วมลงพื้นที่ด้วย 

       ทั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูลการกำหนดจุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองนครพนม ให้เป็นไปตามการดูแลควบคุมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติรักษาความความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีสำนักปลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

       การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และต้องไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต แนวทางการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเครือข่ายกำหนดแนวทางการจับตามองพื้นที่และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตภาคประชาชนในพื้นที่
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ