วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว”
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว” โดยรับฟังการถ่ายทอดการประชุมจากส่วนกลาง ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

ในการนี้ นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ เครื่องตรวจจับความเร็ว จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 14 สภ. สถานีตำรวจทางหลวง และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.ปทุมธานี รวมจำนวน 19 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ณ ศาลาลกลางจังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ