วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จแต่ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2566 (เว้นวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 (วันจักรี)
และวันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2566 (วันสงกรานต์)
จึงขอให้ชายสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอายุครบ 21 ปี และที่เกิด พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2544 ซึ่งมีอายุครบ 22 - 29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี 
ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) โดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (แบบ สด.43) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือก ภายในวันตรวจเลือกฯ เท่านั้น

Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ