วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปิดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ” รุ่นที่ 28
     วันนี้ (13 มี.ค.66) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสจะเสด็จปิดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ” รุ่นที่ 28 ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี  โดยมีหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิและที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม  และให้คำปรึกษาในการเตรียมการรับเสด็จในภาพรวม  ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนการเตรียมการในความรับผิดชอบ 
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ” รุ่นที่ 28  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2566  โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และวางมาตรการการคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น กำหนดตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้งทุกคน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ