วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - ครบรอบ 107 ปี ของการสหกรณ์ไทย  ชาวจังหวัดชุมพรจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
   นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  กล่าวว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นวันที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นจนประสบผลสำเร็จ และถือเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ จนมาถึงปัจจุบันครบรอบ 107 ปี ของการสหกรณ์ไทย ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ และมีความสำคัญในพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ จนรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ว่าเป็นองค์กรที่เป็นฐานรากในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และยังช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดศตวรรษที่ผ่านมาจึงมีความมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไป รวมตัวกัน จัดตั้งเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ต่อไปอย่างเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
สำหรับ จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีสหกรณ์จำนวน 56 แห่ง กลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 แห่ง มีสมาชิกรวม 89,486 คน โดยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสำนึกในพระกรุณาคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลา 107 ปี และเชื่อมความสามัคคีร่วมกันของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชุมพร ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดชุมพร
////เอกชนะ นวนละ
มัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ