วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้านการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ๓ (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวัชรเดช  เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ