วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก
เป็นกลุ่มของเอกชนชาวพุทธที่รวมตัวกันเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา
@: ประการสำคัญบุคลากรขององค์การศาสนาพุทธโลก  ไม่ใช่พระสงฆ์  ไม่ใช่นักบวช  แต่เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ บัญญัติไว้ ให้มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำชู ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนาในทุกมิติ ทั้งมิตทางกฎหมาย มิติทางการเมือง  สังคม รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี 
@: ดังนั้น การขับเคลื่อนการทำงานขององค์การศาสนาพุทธโลก จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานทั้งราชการ และเอกชน รวมถึงกิจกรรมทางการเมืองที่จะเอื้อประโยชน์และรักษาสิทธิให้กับพระสงฆ์สามเณรในฐานะที่พระสงฆ์สามเณรก็คือพลเมืองไทย ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยในศาสนาอื่นๆเช่นเดียวกัน
@:ประชาชนชาวไทยพุทธ จึงควรทราบถึงภาระหน้าที่ของตนเอง ในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำชู ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ