วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

งานพิทักษ์รักษาเทิดทูน สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ 
     ========
   ดร.ฐิติ  ชัยนาม
ประธาน โครงการสี่เสาหลัก "ชาติ ศาสนา
   สถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชน"
ที่ปรึกษามูลนิธิจราจร
ขอบคุณตัวแทนจาก
กองพันระวังป้องกัน
จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ประสานงาน 4 เหล่าทัพ) ในการสนับสนุน
โครงการ สี่เสาหลัก
 เรียนเชิญ ทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ในงานสำคัญของชาติ
สมาคมเครือข่ายผู้ศึกข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ