วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - ชาวสวีร่วมการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4003 (แยกเข้า อ.สวี) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
    วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี ชั้น 2 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นางสาว นนท์ลภัส ชูสอนปลัดอำเภอสวีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4003 (แยกเข้า อ.สวี) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พร้อมกับผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่
นางสาว นนท์ลภัส ชูสอน กล่าวว่า ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4003 (แยกเข้า อ.สวี)ในวันนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการในขั้นตอนต่างๆ พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาในด้านต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมการศึกษาในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ดังนั้น ดิฉันจึงคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของกรมทางหลวงที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาปริมาณการจราจรหนาแน่น และปัญหาการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้แทนกรมทางหลวง และผู้ดำเนินงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุม 
และขออวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4003(แยกเข้า อ.สวี) 
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และขอให้การจัดประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการ 
////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ