วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟประติมากรรมรูปกินรีพบไฟดับใช้การไม่ได้ 118 ต้น ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกรองกานต์ ปานดำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) หรือ ศูนย์ CDC แจ้งว่ามีผู้ร้องเรียนไปยังเพจ facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กรณีเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปกินรีของเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2557 งบประมาณ 22,903,000 บาท จำนวน 150 ต้น มีไฟติด ๆ ดับ ๆ ใช้งานไม่ได้ราว 40 ต้น เคยร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. แล้วแต่เรื่องเงียบ นั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง พบว่า กรณีดังกล่าวไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องมายัง ป.ป.ช. ระยอง แต่อย่างใด สำหรับโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมดังกล่าวนั้น พบว่ามีการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 1) สัญญาเลขที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 วงเงินตามสัญญาจ้าง 22,903,000 บาท บริเวณ ถนนสายพัฒนประเสริฐ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน ระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร พร้อมหม้อแปลงและระบบควบคุม จำนวน 150 ต้น 2) สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561          เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 วงเงินตามสัญญาจ้าง 11,890,000 บาท บริเวณ ถนนสายพัฒนประเสริฐ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงเนิน ระยะทางประมาณ 2,300 เมตร พร้อมหม้อแปลงและระบบควบคุม จำนวน 180 ต้น
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบยังพบว่าเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวนรวม 330 ต้น มีไฟฟ้าดับ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนประมาณ 118 ต้น คิดเป็นร้อยละ 35.76 และการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประกอบการริม         ถนนสายพัฒนประเสริฐ ทราบว่า ไฟฟ้าประติมากรรมดังกล่าวดับนานกว่า 1 ปี เพิ่งมีการมาซ่อมแซมบำรุงบางจุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้ถนนมืดการสัญจรลำบากต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน      เป็นอย่างมากและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลว่าเคยประสานงานไปยังเทศบาลตำบลเชิงเนิน หลายครั้ง โดยบางครั้งก็มีการเข้ามาปรับปรุงแต่บางครั้งก็ไม่มีการเข้ามาดำเนินการปรับปรุง ขณะที่ชาวบ้านบางรายยังขอให้เทศบาลตำบลเชิงเนินเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงกรณีทางเท้าบางจุดมีความชำรุดบกพร่อง     และไม่มีป้ายเตือน อันอาจส่งผลให้ผู้ใช้ทางเท้าได้รับบาดเจ็บและกรณีมีการนำขยะมากองทิ้งบริเวณเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปกินรี ทำให้เกิดสิ่งสกปรก

/ทั้งนี้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ...
ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเทศบาลตำบลเชิงเนินให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสาไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ และแก้ไขปัญหาขยะ ทางเท้า ตามที่ประชาชนร้องเรียน และให้เทศบาลตำบลเชิงเนิน  ชี้แจ้งกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรมดังกล่าวกรณีการจ้างในสัญญาที่ 1 ใช้งบประมาณสูงกว่าสัญญาที่ 2 รวมทั้งทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดว่ามีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวเข้ามาหรือไม่และตรวจสอบความคุ้มค่าด้านงบประมาณต่อไป

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ