วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566  นายวลัยพรรณ  น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายนราวิชญ์  มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน  ร่วมโครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ  พนักงาน  และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก   
นายวลัยพรรณ   น้อยสันเทียะ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "โครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ได้แสดงให้เห็นว่า การปั่นจักรยานนั้นนอกจากจะเป็นการปั่นเพื่อออกกำลังกายแล้วยังทำให้นักปั่นที่มาปั่นได้เห็นถึงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของคนในชุมชนและของคนต่างพื้นที่อีกด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดี ผู้จัดและผู้ที่มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดโครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ในครั้งนี้ด้วย   เพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาท่องเที่ยว ชมสถานที่สำคัญและธรรมชาติที่สวยงามของท้องถิ่นเรา
นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน  กล่าวว่า  การจัดโครงการ"ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" นั้น  ซึ่งปัจจุบันกระแสนิยมในการปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและชมรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี   เนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่  โดยใช้จักรยาน และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเทศบาลตำบลหนองแคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการ "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดกิจกรรมปั่น 2 แบบ คือปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชน (Touring) และ การแข่งขันจักรยานทางไกล (Racing)

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ