วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

(ตึก)เขียนผิด ชีวิตเปลี่ยน !! วางท่อ ๒นิ้ว เพียง ๗.๑๕ เมตร งบประมาณเกือบ ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นความจริงหรือ ป.ป.ช. โคราช ไม่นิ่งเฉยลงพื้นที่ ตรวจสอบแล้ว  (ตึก)
        ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ของสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีเพจดัง “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” โพสต์ข้อมูลการดำเนินโครงการขยายท่อเมนท์ประปาจากสามแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ บุญชาลี หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ เกือบ ๙๐,๐๐๐ บาท ของเทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอาจจะแพงเกินจริง เพราะปริมาณเนื้องานไม่สมราคา วางท่อ ๒ นิ้ว ยาวแค่ ๗.๑๕ เมตร นั้น 

     (ปฏิทิน) วันนี้ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ เทศบาลตำบลสีมามงคล พบว่าโครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓,๗๕๐ บาท ซึ่งปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ การจัดทำรูปแบบรายการ การคำนวณราคากลางเป็นไปตามหลักวิชาการตามระเบียบที่กำหนด การจัดหาผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สำหรับในส่วนที่เป็นประเด็น ได้แก่ กรณีป้ายโครงการที่ติดตั้งมีการเขียนข้อความในป้ายที่ผิดพลาดปริมาณงานก่อสร้างขยายท่อที่แท้จริง คือ “๗๕๐ เมตร ไม่ใช่ ๗.๑๕ เมตร”ตามที่สื่อนำเสนอไป และปริมาณงานไม่ได้กำหนดราคาป้ายโครงการ แต่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานก่อสร้างแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีข้อมูลทั้งหมด ทางเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ชี้แจงพร้อมส่งเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบรายการ ให้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในข้อเท็จจริงและร่วมตรวจสอบ ในส่วนของป้ายที่เขียนผิดได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

    โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้น ณ สถานที่ดำเนินโครงการฯ พร้อมผู้สื่อข่าว เบื้องต้นพบว่าเป็นไปตามการนำเสนอข้อมูลของเทศบาลตำบลสีมามงคลและยังไม่พบการทุจริตจากการดำเนินโครงการนี้ ในส่วนของผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลยืนยันการก่อสร้างเป็นไปตามปริมาณงานที่กำหนดเพราะได้มีส่วนร่วมตลอดการดำเนินงานในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วย

    (ปักหมุด)   ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในการตรวจรับงานให้ยึดตามระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจประเด็นดังกล่าว ในพื้นที่ด้วย 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

รางวัลบงกชธรรมจักร

นาย สรรฐพงศ์ ภู่สันติสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า รางวัลบงกชธรรมจักร จาก หม่อมราชวงศ์ จิราภัทร นีลวัฒนานนท์ และ หม่อมหลวง ปานวาด ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ