วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯลำปาง นำทีมลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดลำปาง ณ หน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , ศาลาวัดนาแก้วตะวันตก อ.เกาะคา และหน่วยเลือกตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง /ที่ว่าการอำเภอ ที่เกษตรกรมีรายชื่อใกล้บ้าน เพื่อให้ได้เกษตรกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร เพื่อคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของเกษตรกร ตลอดจนร่วมสนับสนุนสิทธิ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคา และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

ในส่วนของการเลือกตั้งสภาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดลำปาง มีเขตเลือกตั้ง 16 เขต หน่วยเลือกตั้ง 214 หน่วย จำนวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 231,366 คน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองเขต2  อำเภอเกาะคา  อำเภอห้างฉัตร  อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่พริก 

สำหรับเขตอำเภอที่มีผู้สมัครเขตละ 1 คน จะไม่มีการเลือกตั้ง จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง เขต 1 , อำเภอเถินเขต 1 เขต2 , อำเภอสบปราบ ,อำเภอแม่ทะเขต 1 เขต 2 , อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สวทท.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ "๙๔ปี วิทยุกระจายเสียงไทย"

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๙ น. นางสาวชุติพันธุ์  ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) พ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ