วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบกว่า 4 ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ผ่าน โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 78 แห่งทั่วประเทศ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบกว่า 4 ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ผ่าน โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 78 แห่งทั่วประเทศ


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566) 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน 34 แห่ง โดยมีผู้แทนโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังกำหนดมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค จำนวน 44 แห่ง โดยมีมูลนิธิฯ /สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นตัวแทนมอบ 
รวมงบประมาณที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในปี พ.ศ.2566  รวม 78 แห่งทั่วประเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,116,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
.
กว่า 55 ปี ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนมีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม โดยมอบเงินผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณามอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยทำรายงานการสงเคราะห์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทราบทุกเดือนตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป 
ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ