วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมเด็จพระพุฒาจารย์  ตอบรับเป็นประธานโครงการ หุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง คาดว่าจะใช้ทองคำประมาณ 20 กิโลกรัม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ตอบรับเป็นประธานโครงการ หุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมีประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นอกจากนั้นมีพระเถรานุเถระจากทั่วประเทศ นำโดยพระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำพระอารามหลวง รับเป็นกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ มีประธานฝ่ายฆราวาส คือ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส คือ นายบัณฑูร  ล่ำซำ รองประธานมูลนิธิรักษาน่าน ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาสนำโดยนายวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม และประธานอำนวยการฝ่ายฆราวาส คือ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดน่าน และ ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ เป็นกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้เนื่องจากองค์พระมหาธาตุเจ้าคือเพียงแช่แห้งมีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และผลจากแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมา  ทำให้แกนยอดองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งด้านบนสุดมีสภาพเอียง สายลวดที่ยึดยอดฉัตรขาด อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เพื่อเป็นการรักษาบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านและประเทศไทยให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจึงได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ดำเนินโครงการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากรแล้ว บัดนี้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานและเตรียมดำเนินการบูรณะส่วนยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้ง ล่าสุดได้มีการจัดตั้งโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  โดย สำนักศิลปากรที่ 7 กรมศิลปากรได้ออกแบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การวิเคราะห์ถอดแบบ  จะเปิดรับทองคำครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคม 2566 จะทำพิธียกยอดฉัตรเกิ้ง ซึ่งมี พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ และ พิธีหุ้มทองยกฉัตรทองคำจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับ ปีพระราชสมภพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับแผนการรับทองคำจะจัด 4 ครั้ง  ภาคกลางจัดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ส่วนภาคอื่นๆจะกำหนด และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน  โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการบูรณะดังกล่าว ดำเนินการครั้งใหญ่ในรอบ 200 ปี ที่ประชาชนจะได้มีโอกาส ร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองในครั้งนี้
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ