วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/K1TxjTcpXUo
รายการ"ครัวไทย สู่ครัวโลก"
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ เกษตรกรไทย 
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนข้าวภูเขาไฟ
 บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
>สร้างอาชีพ 
>สร้างรายได้ 
>สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย
ดำเนินรายการ โดย 
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
( ตอนที่ 2) (ชุดที่1)
    ........................
จุดจำหน่ายสินค้าเกษตร 
ปลอดสารพิษ 
สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่184-185 
บ้านโคกวัด หมู่ที่ 4 ต.บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000
>นางสาว กนกเพชร ดวงนาค
มือถือ ID Line 086-469-3539
(จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ