วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศรชล.ระยอง ถ่ายทำภาพยนต์สารคดี การทำประมงของประเทศไทย โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
    วันที่ 22 เม.ย.66 ศรชล.จว.รย.
โดย น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา รอง ผอ.ศรชล.จว.รย. มอบหมายให้ พ.จ.อ.อำนาจ เนื่องหนุน เจ้าหน้าที่ ศรชล. ร่วมกับ น.อ.อาทิตย์ บุญบำรุง หน.ศคท.จว.รย. และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ อาทิ ประมง และ สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ  เข้าร่วมอำนวยความสะดวก และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในจังหวัดระยอง        ซึ่งเป็นการถ่ายทำภาพยนต์สารคดี เกี่ยวกับการทำประมงของประเทศไทย โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย ในเชิงบวก
     ในการนี้  เจ้าของแพปลาขวัญเจริญ ปากน้ำประแสร์  และเรือ "ภูมิธารา 9"  ให้การสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับการถ่ายทำภาพยนต์สารคดีดังกล่าว เพื่อนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ